شرکت در یازدهمین دوره ی یکروزه فن بیان و سخنرانی (چگونه جذاب صحبت کنیم؟)

ثبت نام
قبلا در شمس الدین خجسته نیا ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید