تمام مطالب دسته بندی : مذاکره بین المللی و زبان انگلیسی
مذاکره تجاری موفق چه ویژگی هایی دارد؟ چند راهکار عملی

مذاکره تجاری موفق چه ویژگی هایی دارد؟ چند راهکار عملی

مذاکره تجاری راهنمای عملی برای رسیدن به آنچه می خواهید٬ در زمانی که می خواهید و با قیمتی که می خواهید است مذاکره تجاری – مذاکره قسمتی از زندگی روزمره ی ما می باشد٬ اما در تجارت نقطه عطف موفقیت ما است. مذاکره ضعیف می تواند صدمات شدید مالی و احساسی به ما وارد کند. با وجود اینکه بیشتر اصول مذاکره خیلی بدرد بخور به نظر می رسند و همه فکر می کنند می توانند با مذاکره اصولی به موفقیت برسند ولی سریعا تحت شرایط احساسی و جو قرار می گیرند. مذاکره تجاری چیست؟ قبل از اینکه به اصل مقاله بپردازیم نیاز است که تعریفی از مذاکره تجاری را با همدیگر مرور کنیم: به هر نوع مذاکره ای که در […]