61%
تخفیف

کتابPDF رگ خواب در مذاکرات

کتاب رگ خواب در مذاکرات

راهکارهای علمی و عملی انجام مذاکرات موفق به زبان ساده

 

42
7,500تومان