هدفگذاری، مدیریت زمان و نظم شخصی

در این محصول شما آموزش خواهید دید که چطور زندگی خود را با هدف گذاری، مدیریت زمان و نظم شخصی ارتقا دهید.

در ۲۵ فایل صوتی مدیریت زمان و نظم شخصی و ۱۱۰ دقیقه فیلم کارگاه هدف گذاری تمامی نکات لازم برای رسیدن به اهداف شما را بیان کرده ایم. 

شما در این دوره یاد می گیرید که چطور زمان خود را مدیریت کنید و نظم داشته باشید تا موثرتر و کاراتر باشید و در مدت زمان کوتاه کارهای بزرگتری انجام دهید و به یادگیری اصولی هدفگذاری به اهداف خود برسید.

از این به بعد نمی توانید موفق نباشید اگر راهکارهای این دوره  را کامل بکار ببندید.

20
59,000تومان