فیلم دانلودی سمینار مذاکره و متقاعدسازی در کسب و کار

فیلم سمینار مذاکره و متقاعدساز در کسب و کار باعث می شود که درآمد و روابط بهتری با همکاران، کارمندان و ارباب رجوع خود داشته باشید.

6
59,000تومان