تمام مطالب برچسب : متکبر
چگونه با افرد مغرور و خودشیفته برخورد کنیم؟ ۱۱ روش کاربردی

چگونه با افرد مغرور و خودشیفته برخورد کنیم؟ ۱۱ روش کاربردی

مغرور و خودشیفته – چگونه با افراد مغرور و خودشیفته برخورد کنیم؟ بودن در کنار افراد منفی٬ مغرور و خودشیفته بسیار آزار دهنده است.آنها همیشه می خواهند بگویند من بهترم و مدام از خود تعریف می کنند.البته این رو بدانید که هر انسانی تا حدودی ممکن است خودشیفتگی داشته باشد.خودشیفتگی در مسیر مثبت و صحیحش خوب است و ما اسم آن را می‌گزاریم دوست داشتن خود. دوست داشتن خود تا آنجایی قابل تحمل و مثبت است که به دیگران آزار نرساند.   دوست خودشیفته‌ی من دوست خود شیفته ای داشتم که گاها تا ۲ ساعت پشت تلفن از خودش و کارهایش تعریف می کرد که به قول خودمان من حالم داشت بد می شد.بعضی وقت ها هم گوشی را می […]