زبان بدن پاها: چند نشانه برای اینکه بدانیم او به ما علاقه دارد یا خیر!

خیلی از افراد از اهمیت زبان بدن پاها ی خود در مذاکره غافل هستند.

دلیلش هم این است که وقتی حرف از مکالمه بین دو نفر پیش می آید ما بیشتر به زبان بدن چشم ها و لبخند زدن اشاره می کنیم تا زبان بدن پاها.

در حقیقت افراد کمی به اهمیت زبان بدن پاها به عنوان ابزار مهمی در برقراری ارتباط واقف هستند

آخرین بار چه وقت به زبان بدن پاها ی خود توجه کردید؟

حقیقت این است که زبان بدن پاها اهمیت بسیار زیادی دارند.

یک مسئله جالب این است که خیلی از قضاوت های ما از افراد با توجه به زبان بدن پاها ی آن هاست بدون اینکه حتی خودمان متوجه باشیم.

این درحالیست که توجه بسیار کمی به پاهای خودمان داریم.

خیلی مهم است که ما به افراد گوش دهیم، به رفتارهای آن ها توجه کنیم و  با آنها تماس چشمی برقرار کنیم

اما توانایی خواندن حرکت های پاهای افراد در تصمیم گیری دقیق تر به کمک ما می آید.

پاها به جایی اشاره می کنند که ….

اول از همه، مسیری که پاها به آن اشاره می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.

زمانی که شخص مقابل به مکالمه با شما علاقه دارد، زمانی که ایستاده است، پای غالب او به سمت شما اشاره می کند.

پای غالب افراد راست پا، پای راست و افراد چپ پا، پای چپ می باشد.

اگر متوجه شدید که شخصی مسیر پایش به سمت دیگری است به این معنی می باشد که:

یا علاقه مند نیست یا اینکه ناراحت است.

مسیر که پاهای آنها قرار دارد بیشتر متمایل به مسیری است که می خواهند از آن سمت خارج شوند.

foot

پا روی پا گذاشتن (به حالت ضربدری)

پای روی پا گذاشتن بسیار رایج است و در شرایط مختلف معانی متفاوتی دارد.

درحالت ایستاده قرار دادن پاها روی همدیگر یعنی اینکه آن شخص یک فرد سرسخت و محکمی است.

یا اینکه در مورد مسئله مورد بحث یک فکر و تصور واحدی و غیر قابل تغییری دارد.

ممکن است این شخص با شما موافقت نکند.

پای روی پا گذاشتن به این معنی هم می تواند باشد که شخص مطیع و تسلیم شماست.

این علامت خوبی است برای مردی که می خواهد به زنی نزدیک شود، این مورد بدین معنی است که به شما امتیازاتی می دهد.

گرچه این زبان بدن پاها می تواند به معنای خجالتی بودن یا عدم اعتماد بنفس هم می شود تعبیر کرد.

پا روی پا گذاشتن در حالت نشسته

پا روی پا گذاشتن در حالت نشسته یک چیز متفاوتی نسبت به زبان بدن پاها در حالت ایستاده است.

در حالت نشسته دو شکل پا روی پا گذاشتن داریم:

قرار دادن زانوها روی یکدیگر که اصطلاحا به آن حالت اروپایی گفته می شود.

این زبان بدن پاها به این معنی است که شخص در مورد شما یا مسئله مورد بحث نتیجه گیری کرده است.

این شیوه بیشتر اوقات نشان دهنده ی سردی و کنارکشیدن را دارد.

گرچه امکان هم دارد این زبان بدن بخاطر سرد بودن هوا هم باشد.

نوع دیگر پا روی پا گذاشتن اصطلاحا به مدل آمریکایی مشهور است.

در این وضعیت یکی از قوزک های پا روی دیگری قرار می گیرد.

این زبان بدن پاها نشان از این است که طرف آماده مشاجره یا رقابت با شماست.

اجبارا هم به این معنی نیست که شخص با شما موافق نیست ولی حالتی است که شخص دوست دارد کمی سرسخت باشد.

محکم روی زمین ایستادن

بعضی از افراد به شکلی روی زمین می ایستند که پاهای آن ها محکم روی زمین قرار گرفته و پاها هم کمی از هم فاصله دارند.

این زبان بدن دو معنی دارد. یا شخص خیلی اعتماد بنفس دارد و اطمینان دارد یا اینکه تمایل دارد مکالمه را در دست بگیرد.

این زبان بدن در بین ریئس ها یا مربیان در سر کار زیاد دیده می شود. این نوع ایستادن بیشتر نشان از قدرت دارد.

تپ تپ پاها

در سالن های انتظار زیاد مشاهده می شود افرادی که منتظر هستند پاهای خودشان را به زمین ضربه آهسته می زنند و بلند می کنند.

در سر جلسات امتحان هم به همین شکل است یا زمانی که منتظر نتیجه ی امتحان هستیم.

این حرکت معمولا نشانه ی عصبی بودن یا طاقت نداشتن است.

اگر شخصی که با او دارید صحبت می کنید چنین زبان بدنی دارد به این معنا است که

یا علاقه ای به بحث ندارد یا اینکه اینقدر سرش شلوغ است و مطالب زیادی در ذهن دارد که گوش دادن به شما عملا امکان پذیر نیست.

درباره نویسنده

نویسنده کتاب رگ خواب در مذاکرات٬ مدرس اصول و فنون مذاکره به زبان فارسی و انگلیسی٬ نماینده کالج تربیت مدرس لندن

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 6 =